Zajęcia sensoplastyczne i arteterapeutyczne

Zajecia-sensoplastyczne-i-artterapeutyczne

Na zajęciach sensoplastyki dziecko angażuje wszystkie zmysły: wzrok, dotyk, słuch, węch i smak. Są to atrakcyjne i kreatywne zajęcia stymulujące rozwój dziecka.

Celem sensoplastyki jest wspieranie rozwoju umiejętności radzenia sobie z własnymi emocjami oraz zdolności do współpracy, porozumiewania się z innymi i działania w grupie.

Założenia arteterapii to wzbudzanie zainteresowań plastycznych dzieci, wszechstronne rozwijanie zdolności, wdrażanie do konstruktywnego spędzania wolnego czasu. Plastyka odgrywa ważną rolę w nauczaniu i wychowaniu dzieci. Umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Rozwija ekspresję umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu. Wyrabia poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i rozwija wrażliwość. Zajęcia plastyczne służą rozszerzaniu i pogłębianiu wiedzy ucznia, przyczyniają się do rozwoju jego zainteresowań i zdolności, wspomagają koncentrację uwagi, rozwijają myślenie, pamięć, wdrażają do atrakcyjnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu. Zajęcia plastyczne mają przede wszystkim sprawiać przyjemność i mieć charakter zabawy

Cele:

 1. Stymulacja wszechstronnego rozwoju ucznia.
 2. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i twórczego myślenia.
 3. Zapoznanie z różnymi technikami plastycznymi.
 4. Wdrażanie do samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności planowania działań na miarę indywidualnych możliwości każdego ucznia.
 5. Wdrażanie do współpracy w grupie i wzajemnej pomocy.
 6. Doskonalenie sprawności manualnej i percepcyjnej.
 7. Doskonalenie umiejętności posługiwania się różnymi narzędziami, materiałami plastycznymi.
 8. Wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły.
 9. Tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery na zajęciach.
 10. Zaspokojenie potrzeb akceptacji, bezpieczeństwa

Zapraszamy na zapisy na zajęcia, które odbywają się w odpowiednio dobranej grupie i prowadzone są przez dyplomowanego arteterapeutę.

Czas zajęć: 60 min.

UDOSTĘPNIJ

Zgłoszenie dziecka

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Równowaga, należy: Skontaktować się pod numerem telefonu: 508032223
 
 • po uzgodnieniu dogodnego terminu i godziny zaprosimy Państwa, na rozmowę rekrutacyjną;
 • kolejny krok to podpisanie umowy, kwestionariusza osobowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej 600 zł