Trening umiejętności społecznych

TUS

W pewnym momencie życia młodego człowieka coraz większą rolę zaczynają odgrywać rówieśnicy. To, w jaki sposób dzieci odnajdują się wśród kolegów i jak układają im się relacje, bardzo wpływa na ich poczucie własnej wartości. Istotne jest więc komunikowanie własnych emocji, potrzeb, inicjowanie i podtrzymywanie więzi oraz zdolność współdziałania w zespole w tym umiejętne rozwiązywanie konfliktów.

U bardzo wielu ludzi występują mniejsze lub większe deficyty w obszarze kompetencji społecznych. Z myślą o nich powstała metoda terapeutyczna zwana Treningiem Umiejętności Społecznych (TUS). Różnego rodzaju warsztaty i ćwiczenia rozwijające umiejętności społeczne mogą posłużyć jako wsparcie dla bardziej nieśmiałych i lękowych dzieci oraz z zaburzeniami rozwoju, jak Spektrum Autyzmu.

W Fundacji warsztaty z Treningu Umiejętności Społecznych prowadzi dwóch terapeutów posiadających uprawnienia do prowadzenia zajęć. Trening poprzedza spotkanie indywidualne z terapeutą.

Czas zajęć: 60 min.

UDOSTĘPNIJ

Zgłoszenie dziecka

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Równowaga, należy: Skontaktować się pod numerem telefonu: 508032223
 
  • po uzgodnieniu dogodnego terminu i godziny zaprosimy Państwa, na rozmowę rekrutacyjną;
  • kolejny krok to podpisanie umowy, kwestionariusza osobowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej 600 zł