Terapia psychologiczna

Terapia-psychologiczna

Terapia psychologiczna to praca z dziećmi nad różnymi trudnościami. Wspieramy dzieci zarówno w normie intelektualnej jak i dzieci poza nią. Pracujemy indywidualnie z dziećmi, które posiadają diagnozę (Spektrum Autyzmu, Mutyzm Wybiórczy, ADHD), ale wspieramy również dzieci, które mają chwilowe kłopoty – przeprowadzka do nowego miejsca, rozwód rodziców, kłopoty z rówieśnikami, samotność.

Na indywidualną terapię zapraszamy dzieci, które mają już diagnozę, ale również jeżeli rodzice obserwują problemy rozwojowe u swoich pociech.
Wstępem do terapii psychologicznej zawsze jest spotkanie z rodzicami bez udziału dziecka. Pierwsze spotkanie to tak naprawdę przedstawienie sprawy przez rodziców i szczegółowy wywiad, który przeprowadza specjalista.

Kolejny krok to spotkanie z dzieckiem, jego obserwacja i – w przypadku dzieci starszych, rozmowa.
Spotkania dziecka z psychologiem mają najczęściej charakter cykliczny. Polegają na zbudowaniu zaufania między dzieckiem a Terapeutą, który w zależności od potrzeb rozmawia z dzieckiem na różne tematy. Zawsze te rozmowy odbywają się w formie zabawy i różnych gier, aby dziecko czuło się bezpiecznie i komfortowo. Pomiędzy zajęciami pojawiają się też omawiające spotkania z rodzicami.

Czas zajęć: 50 min.

UDOSTĘPNIJ

Zgłoszenie dziecka

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Równowaga, należy: Skontaktować się pod numerem telefonu: 508032223
 
  • po uzgodnieniu dogodnego terminu i godziny zaprosimy Państwa, na rozmowę rekrutacyjną;
  • kolejny krok to podpisanie umowy, kwestionariusza osobowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej 600 zł