Terapia pedagogiczna

Terapia-pedagogiczna

Celem terapii pedagogicznej jest wspieranie dziecka z trudnościami w obszarze nauki. Oddziaływania terapeutyczne skupiają się na:

  • budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się,
  • stwarzaniu okazji do odnoszenia sukcesu,
  • wzmacnianiu i podnoszeniu samooceny,
  • poszerzaniu sfery poznawczej i pamięci,
  • usprawnianiu funkcji percepcyjno – motorycznych istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania,
  • rozwijaniu myślenia matematycznego,
  • aktywizowaniu w obszarze nauki.

Jak wygląda terapia pedagogiczna u ucznia z dysleksją?

Jeśli dziecko ma problemy z czytaniem, trudności w rozumieniu tekstu lub nie potrafi nauczyć się zasad ortograficznych, można podejrzewać dysleksję.

Dysleksja rozwojowa występuje na każdym etapie rozwoju dziecka i może mieć różne nasilenie. Przypadłość ta może przybrać formę: dysleksji, czyli trudności w czytaniu, dysortografii – trudności związanych z poprawną pisownią, z zachowaniem zasad ortograficznych lub dysgrafii, która objawia się niskim poziomem graficznym pisma.

Poszczególne odmiany dysleksji mogą występować odrębnie od siebie lub w połączeniu. Przyczyny zaburzenia są różnorodne. Łączy się je z podłożem genetycznym, zmianami anatomicznymi czy też zaburzeniami fizjologicznymi układu nerwowego.

W walce z dysleksją pomóc może terapia pedagogiczna (zajęcia kompensacyjno-korekcyjne). – Ma ona na celu usprawnianie zaburzonych funkcji wzroku, słuchu, ruchu za pomocą odpowiednich ćwiczeń i motywowania dziecka do nauki i poczucia sukcesu.

Czas zajęć: 50 min.

UDOSTĘPNIJ

Zgłoszenie dziecka

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Równowaga, należy: Skontaktować się pod numerem telefonu: 508032223
 
  • po uzgodnieniu dogodnego terminu i godziny zaprosimy Państwa, na rozmowę rekrutacyjną;
  • kolejny krok to podpisanie umowy, kwestionariusza osobowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej 600 zł