Terapia logopedyczna

Terapia-logopedyczna

Terapia logopedyczna jest dostosowana do indywidualnych potrzeb dziecka i polega na budowaniu podstawowych kompetencji językowych takich jak: językowa i komunikacyjna.

Celem terapii logopedycznej jest między innymi:

  • usprawnienie motoryki narządów mowy,
  • korekcja wad wymowy,
  • usprawnianie funkcji językowej, oddechowej oraz fonacyjnej,
  • budowanie słownictwa czynnego i biernego,
  • wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych,
  • usuwanie zakłóceń procesu porozumiewania się,
  • usprawnianie funkcji pokarmowych.

Zadaniem logopedy jest na bazie zdobytej wiedzy z wielu dziedzin nauki i doświadczenia zdiagnozowanie pacjenta i wdrożenie odpowiedniej terapii logopedycznej.

Czas zajęć: 50 min.

UDOSTĘPNIJ

Zgłoszenie dziecka

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Równowaga, należy: Skontaktować się pod numerem telefonu: 508032223
 
  • po uzgodnieniu dogodnego terminu i godziny zaprosimy Państwa, na rozmowę rekrutacyjną;
  • kolejny krok to podpisanie umowy, kwestionariusza osobowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej 600 zł