Terapia integracji sensorycznej

Terapia-SI

Problemy ruchowe dziecka pojawiają się jeśli proces integracji układów zmysłów jest zaburzony. Mówimy wtedy o zaburzeniach sensorycznych. Dysfunkcje mogą dotyczyć zmysłu wzroku, słuchu, dotyku, smaku i zapachu oraz błędnika.

Nie istnieje jeden obraz kliniczny zaburzeń integracji sensorycznej. Każda osoba cierpiąca na ten syndrom prezentuje inny zestaw symptomów i odmiennie reaguje na takie same bodźce.

Najczęściej występujące objawy zaburzeń integracji sensorycznej:

 • nietolerancja szybkiego ruchu prostolinijnego i obrotowego, choroba lokomocyjna;
 • niepewność grawitacyjna, czyli nienaturalny lęk przed upadkiem, nagłym ruchem;
 • lęk wysokości lub nieodczuwanie lęku wysokości;
 • problemy z utrzymaniem równowagi;
 • zaburzenia regulacji napięcia mięśniowego, stabilizowanie ciała poprzez podpieranie się;
 • zbyt mocny lub za słaby chwyt i nacisk na przedmioty;
 • nieprawidłowa koordynacja ruchowa i wzrokowo-ruchowa;
 • brak precyzji, płynności ruchów, niezgrabność ruchowa
 • trudności manualne;
 • nadmierna ruchliwość, wykonywanie dodatkowych, chaotycznych, niekontrolowanych ruchów ciała;
 • nieprawidłowy obraz schematu własnego ciała;
 • problem z integracją obu stron ciała, trudności z odróżnianiem prawej i lewej strony, różnicowanie kierunków
 • zaburzenia orientacji w przestrzeni;
 • niewłaściwa ocena odległości, wysokości, głębi;
 • zaburzone odczuwanie bólu, temperatury, nacisku, dotyku, ruchu;
 • nieprawidłowy odbiór dźwięków, smaków, zapachów, światła, kolorów.

Czas zajęć: 50 min.

UDOSTĘPNIJ

Zgłoszenie dziecka

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Równowaga, należy: Skontaktować się pod numerem telefonu: 508032223
 
 • po uzgodnieniu dogodnego terminu i godziny zaprosimy Państwa, na rozmowę rekrutacyjną;
 • kolejny krok to podpisanie umowy, kwestionariusza osobowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej 600 zł