Psychoterapia

Psychoterapia

Psychoterapia to leczenie oparte na relacji pomiędzy pacjentem, a psychoterapeutą. To metoda, która pozwala na otwartą rozmowę z kimś, kto jest obiektywny, neutralny i nieoceniający. Służy poprawie funkcjonowania w życiu i odczuciu dobrostanu.
Istnieje wiele różnych technik i form psychoterapeutycznych, czasem opartych na znacząco odmiennym pojmowaniu psychologii, etyki i metod pomocy.

Jedną z najskuteczniejszych i opartych na dowodach naukowych metod leczenia jest psychoterapia poznawczo-behawioralna.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest jasno sprecyzowaną, zorientowaną na cel formą psychoterapii. W przeciwieństwie od innych terapii zajmuje się głównie teraźniejszością, a nie przeszłością, zakładając, że każdą bolesną emocję i nieodpowiednie zachowanie da się zmienić, nawet jeżeli są one mocno utrwalone i trwają wiele lat.
Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest terapią krótkoterminową, zalecana w szczególności w przypadku występowania takich problemów jak:

  • zaburzenia nastroju (depresja, obniżony nastrój),
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsyjne objadanie),
  • nerwice,
  • zaburzenia osobowości,
  • dolegliwości psychosomatyczne,
  • problemy związane z dysfunkcjonalnymi przekonaniami na temat siebie i świata (np. zaniżona samoocena, lęk społeczny),
  • trudności w kontroli emocji i zachowania (wybuchy złości, agresja, uzależnienia),
  • konflikty interpersonalne, problemy rodzinne.

Czas zajęć: 60 min.

UDOSTĘPNIJ

Zgłoszenie dziecka

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Równowaga, należy: Skontaktować się pod numerem telefonu: 508032223
 
  • po uzgodnieniu dogodnego terminu i godziny zaprosimy Państwa, na rozmowę rekrutacyjną;
  • kolejny krok to podpisanie umowy, kwestionariusza osobowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej 600 zł