Grupy wsparcia dla nastolatków

Grupa-wsparcia-młodziez

Grupa wsparcia rozwojowego dla nastolatków w wieku 12-15 lat i 15-18 lat.

Wczesne dorastanie jest trudnym okresem dla dziecka i jego najbliższych. Silna potrzeba identyfikacji z grupą rówieśniczą z jednej strony, a z drugiej poszukiwanie własnej odrębności i tożsamości. Młody człowiek jeszcze nie wie kim jest. Traci przywileje dziecka ale nie zyskuje przywilejów dorosłego.

Organizowane w Fundacji zajęcia mają pomóc przejść zarówno dzieciom jak i rodzicom przez to nowe doświadczenie. Proponujemy w pierwszym etapie 10 półtoragodzinnych spotkań, podczas których poznamy się, zintegrujemy i postawimy pierwsze hipotezy co do potrzeb wsparcia. Kolejnym etapem będzie stworzenie grupy terapeutycznej dla nastolatków tego potrzebujących, ewentualnie skierowanie ich na psychoterapię indywidualną.

Podczas całego cyklu przewidujemy konsultacje dla rodziców, ich ilość i terminy zostaną dostosowane do rozpoznanych potrzeb.

Termin rozpoczęcia zajęć uzależniony będzie od zebrania pełnej, ośmioosobowej grupy.

Czas zajęć 90 min.

UDOSTĘPNIJ

Zgłoszenie dziecka

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Równowaga, należy: Skontaktować się pod numerem telefonu: 508032223
 
  • po uzgodnieniu dogodnego terminu i godziny zaprosimy Państwa, na rozmowę rekrutacyjną;
  • kolejny krok to podpisanie umowy, kwestionariusza osobowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej 600 zł