Nasi specjaliści

Wiktoria Łączek

Pomoc nauczyciela

Wiktoria Łączek – pomoc nauczyciela, studentka psychologii w Collegium Humanum w Warszawie, przez wiele lat brała aktywny udział w harcerstwie, wolontariatach w organizacjach charytatywnych. W Fundacji wspomaga nauczycieli w pracy z dziećmi w Niepublicznym Integracyjno- Terapeutycznym Przedszkolu Równowaga w Pruszkowie.

Zgłoszenie dziecka

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Równowaga, należy: Skontaktować się pod numerem telefonu: 508032223
 
  • po uzgodnieniu dogodnego terminu i godziny zaprosimy Państwa, na rozmowę rekrutacyjną;
  • kolejny krok to podpisanie umowy, kwestionariusza osobowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej 600 zł