Nasi specjaliści

Magdalena Zdanowska

Założyciel i Dyrektor przedszkola Równowaga, Coach, Psychoterapeuta Poznawczo-Behawioralny nr licencji 1215, Terapeuta Integracji Sensorycznej, Trener Umiejętności Społecznych

Ukończyła studia socjologiczne i psychologiczne oraz studia podyplomowe z zakresu Przygotowania Pedagogicznego. Ukończyła roczne Studium Coachingu Multi Level Coaching w Polskim Instytucie NLP w Warszawie akredytowanym przez Izbę Coachingu. Uczestniczyła w Szkoleniu Psychoterapeutycznym Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej w Warszawie oraz w Szkoleniu w Centrum Terapeutyczno Szkoleniowym Ter-cognitiva w Krakowie. Odbyła szkolenie zgodnie ze standardami PTTPB oraz EABCT i posiada kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia psychoterapii poznawczo-behawioralnej o nr licencji 1215. Odbyła liczne szkolenia w zakresie zaburzeń rozwojowych i terapii dzieci w tym dwustopniowy kurs Integracji Sensorycznej w Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie oraz kurs Trening Umiejętności Społecznych uprawniający do prowadzenia zajęć w tym zakresie. Doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami zdobywała pracując od 10 lat jako psycholog i terapeuta w przedszkolach integracyjnych i poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Jako trener prowadziła również warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szkolenia dla kadry nauczycielskiej. Odbyła staż na Oddziale Psychiatrii Sądowej w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie oraz roczny staż w Psychiatrycznym Rehabilitacyjnym Oddziale dla Dzieci i Młodzieży w Warszawie. W Fundacji zarządza Przedszkolem, jest nauczycielem-terapeutą, prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych, Warsztaty, Grupy wsparcia. Indywidualnie prowadzi psychoterapię dla dzieci młodzieży i dorosłych w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz diagnozę i terapię Integracji Sensorycznej.

Zgłoszenie dziecka

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Równowaga, należy: Skontaktować się pod numerem telefonu: 508032223
 
  • po uzgodnieniu dogodnego terminu i godziny zaprosimy Państwa, na rozmowę rekrutacyjną;
  • kolejny krok to podpisanie umowy, kwestionariusza osobowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej 600 zł