Nasi specjaliści

Marta Kozłowska

Pedagog specjalny, nauczyciel

Ukończyła studia z pedagogiki specjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, w Fundacji jest pedagogiem specjalnym w Niepublicznym Integracyjno-Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym w Pruszkowie.

Zgłoszenie dziecka

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Równowaga, należy: Skontaktować się pod numerem telefonu: 508032223
 
  • po uzgodnieniu dogodnego terminu i godziny zaprosimy Państwa, na rozmowę rekrutacyjną;
  • kolejny krok to podpisanie umowy, kwestionariusza osobowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej 600 zł