Nasi specjaliści

Marika Modzelewska

Asystent nauczyciela, psycholog

Skończyła studia licencjackie na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, na kierunku psychologia ogólna. Obecnie jest w trakcie studiów magisterskich, kierunek psychologia dzieci i młodzieży w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

Zgłoszenie dziecka

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Równowaga, należy: Skontaktować się pod numerem telefonu: 508032223
 
  • po uzgodnieniu dogodnego terminu i godziny zaprosimy Państwa, na rozmowę rekrutacyjną;
  • kolejny krok to podpisanie umowy, kwestionariusza osobowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej 600 zł