Nasi specjaliści

Diana Lupan

Asystent nauczyciela

Ukończyła licencjat w Czerniowieckim Uniwersytecie Narodowym im. Jurija  Fedkowycza na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Wychowania Społecznego, specjalność „Wychowanie Przedszkolne” w Czernowcach.  W Fundacji  jest terapeutą wspomagającym w grupie przedszkolnej w Milanówku.

Zgłoszenie dziecka

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Równowaga, należy: Skontaktować się pod numerem telefonu: 508032223
 
  • po uzgodnieniu dogodnego terminu i godziny zaprosimy Państwa, na rozmowę rekrutacyjną;
  • kolejny krok to podpisanie umowy, kwestionariusza osobowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej 600 zł