Nasi specjaliści

Anna Szymańska

Psycholog, Trener Umiejętności Społecznych, Psychoterapeuta w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada certyfikat z prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych, odbyła w tym kierunku również roczny staż. Pracowała także na Niebieskiej Linii jako konsultantka do spraw przeciwdziałania przemocy. Obecnie rozpoczyna studia z Przygotowania pedagogicznego oraz szkołę psychoterapii na Akademii Motywacji i Edukacji. W Fundacji jest nauczycielem-terapeutą, prowadzi zajęcia TUS oraz zajęcia indywidualne psychologiczne.

Zgłoszenie dziecka

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Równowaga, należy: Skontaktować się pod numerem telefonu: 508032223
 
  • po uzgodnieniu dogodnego terminu i godziny zaprosimy Państwa, na rozmowę rekrutacyjną;
  • kolejny krok to podpisanie umowy, kwestionariusza osobowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej 600 zł