Nasi specjaliści

Aleksandra Wysokińska

Logopeda ogólny i kliniczny, Neurologopeda, Pedagog Specjalny, Certyfikowany diagnosta ADOS-2, Terapeuta C-eye

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim Logopedia ogólna i kliniczna oraz studia licencjackie Pedagogika specjalna: specjalność logopedia na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie jest w trakcie podyplomowych studiów neurologopedycznych ze wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w licznych przedszkolach i poradniach. Miałam możliwość pracować z pacjentami z rzadkimi jednostkami chorobowymi m.in. Chorobą Huntingtona, dystrofią mięśniową Duchenne’a czy Zespołem zamknięcia.

Jest certyfikowanych terapeutą C-eye, Certyfikat nr 73/2019/CFAA

Uczestniczyła w licznych kursach i konferencjach dotyczących rozwoju i terapii dzieci w tym m.in.:

 – AAC – jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub dorosłą osobą z autyzmem

 – Charakterystyka i funkcjonowanie osób z zespołem Aspergera

 – Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepieniem wargi i podniebienia.

W Fundacji prowadzi indywidualne zajęcia logopedyczne i wspiera terapeutyczno- komunikacyjnie grupy przedszkolne.

Zgłoszenie dziecka

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Równowaga, należy: Skontaktować się pod numerem telefonu: 508032223
 
  • po uzgodnieniu dogodnego terminu i godziny zaprosimy Państwa, na rozmowę rekrutacyjną;
  • kolejny krok to podpisanie umowy, kwestionariusza osobowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej 600 zł