Nasi specjaliści

Aleksandra Podkoń

Pedagog specjalny, nauczyciel

Absolwentka  Pedagogiki resocjalizacyjnej  Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobywała  poprzez pracę z dziećmi i młodzieżą prowadząc zajęcia indywidualne oraz diagnozując trudności w nauce.

Stale wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności poprzez uczestniczenie w szkoleniach, webinarach psychologicznych i pedagogicznych.

Zgłoszenie dziecka

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Równowaga, należy: Skontaktować się pod numerem telefonu: 508032223
 
  • po uzgodnieniu dogodnego terminu i godziny zaprosimy Państwa, na rozmowę rekrutacyjną;
  • kolejny krok to podpisanie umowy, kwestionariusza osobowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej 600 zł