Nasi specjaliści

Agnieszka Zajc

Asystent wspomagający

Absolwentka Wydziału Nauk o żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Obecnie jest w trakcie studiów z Przygotowania pedagogicznego oraz Edukacji włączającej i integracyjnej. Jest matką dwójki chłopców w wieku przedszkolnym. Cechuje ją otwartość, życzliwość i zaangażowanie w pracy z dziećmi.

Zgłoszenie dziecka

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Równowaga, należy: Skontaktować się pod numerem telefonu: 508032223
 
  • po uzgodnieniu dogodnego terminu i godziny zaprosimy Państwa, na rozmowę rekrutacyjną;
  • kolejny krok to podpisanie umowy, kwestionariusza osobowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej 600 zł