Kim jesteśmy?

Fundacja Równowaga powstała z myślą o dzieciach ze spectrum autyzmu i całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Rozwijając to miejsce poszerzyliśmy zakres Naszych usług o terapie i warsztaty dla młodzieży i osób dorosłych.

Stawiamy na kompleksowe oddziaływanie, czyli pomoc Dziecku i wsparcie całej Rodziny.

Wieloletnie doświadczenie terapeutyczne doprowadziło do założona w czerwcu 2020 roku miejsca, które zapewni realizację Naszych Celów.

Początkiem działalności było otwarcie Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Równowaga”, które zapewnia dzieciom realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Obecnie prowadzimy również Terapie dla dzieci, młodzieży i dorosłych z różnymi trudnościami. Wsparcie można otrzymać poprzez zajęcia indywidualne, grupowe, warsztaty, szkolenia oraz grupy wsparcia.

Współpracujemy z:

Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Szansa

Umysł na Fali Pracownia Psychologiczna

Zgłoszenie dziecka

Aby zapisać dziecko do Niepublicznego Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego Równowaga, należy: Skontaktować się pod numerem telefonu: 508032223
 
  • po uzgodnieniu dogodnego terminu i godziny zaprosimy Państwa, na rozmowę rekrutacyjną;
  • kolejny krok to podpisanie umowy, kwestionariusza osobowego oraz uiszczenie jednorazowej opłaty wpisowej 600 zł