Ceny

Konsultacja psychologiczna /psychoterapeutyczna

170 zł / 50 min.

Konsultacja logopedyczna

170 zł / 50 min.

Konsultacja integracja sensoryczna

170 zł / 50 min.

Psychoterapia stacjonarnie / online

150 zł / 60 min.

Terapia psychologiczna

120 zł / 50 min.

Terapia logopedyczna

120 zł / 50 min.

Terapia integracji sensorycznej

120 zł / 50 min.

Terapia ręki

100 zł / 50 min.

Rehabilitacja dzieci

120 zł / 50 min.

Terapia wad postawy

120 zł / 50 min.

Trening asertywności

85 zł / 60 min.

Trening uważności i relaksacji

85 zł / 60 min.

Terapia Biofeedback

70 zł / 30 min.

Terapia pedagogiczna

120 zł / 50 min.

Psychoterapia dzieci/młodzież/dorośli

150 zł / 50 min.

Wydanie zaświadczenia/opinii

100 zł

Diagnoza integracji sensorycznej (3 spotkania plus opinia)

500 zł

Diagnoza logopedyczna (3 spotkania plus opinia)

500 zł

Diagnoza psychologiczna (3 spotkania plus opinia)

500 zł

Trening Umiejętności Społecznych TUS w grupie

85 zł / 60 min.

Grupa wsparcia dla nastolatków

  • z zaburzeniami nastroju
  • z trudnościami w relacjach z innymi
  • z zaburzeniami tożsamości płciowej

120 zł / 90 min.

Grupa wsparcia dla rodziców

  • dzieci ze spectrum autyzmu
  • dzieci z różnymi niepełnosprawnościami
  • nastolatków z problemami

100 zł / 90 min.