CEL DZIAŁANIA

1 kształtowanie świadomości społeczeństwa na temat autyzmu. 2 dofinansowanie diagnostyki oraz terapii dzieci i rodzin dotkniętych autyzmem. 3 ochrona i promocja zdrowia. 4 wyrównywanie szans edukacyjnych. 5 działalność na rzecz integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem. 6. Działalność charytatywna. 7. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 8 nauka. Szkolnictwo wyższe. Edukacja. Oświata. Wychowanie. 9. Wypoczynek dzieci i młodzieży. 10. Działalność na rzecz rodziny, rodzicielstwa upowszechniania i ochrony praw dziecka.


ORGAN SPRAWUJĄCY NADZÓR

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Twoje dziecko ma 2.5, 3, 4, 5 lub 6 lat? Planujesz zapisać je do przedszkola terapeutycznego? Znajdziesz tu informacje, jak zapisać dziecko do przedszkola.